Bavorský Erb / Odchovy, štěňata  / Povahové testy štěňat  / Osobní povahové testy štěňat.

Osobní povahové testy štěňat.

Osobní povahový test
poskytuje obecný obraz osobnosti každého štěněte ve vrhu, jeho pracovních předpokladů a ochoty spolupracovat s člověkem. Význam testů je v pochopení chování štěněte, které je třeba sledovat, měnit, nebo naopak podporovat. Výsledky těchto testů nám pomáhají vybrat štěně pro daný účel a prostředí, čímž se minimalizuje riziko jeho nesprávného rozvoje a formování osobnosti.

Osobnostní test

A - Sociální náklonnost

Štěně se umístí do daného prostoru cca 1m od zkoušejícího. Zkoušející si klekne a láká štěně k sobě jemným potleskem. Testuje se tím stupeň sociální náklonnosti k člověku, důvěry nebo nedůvěry (smečkový instinkt)

1 Přichází okamžitě, vztyčený ocas, poskakuje, kouše do rukou
2 Přichází okamžitě, vztyčený ocas, pošťuchovat tlapkami, líže ruce
3 Přichází okamžitě, vztyčený ocas
4 Přichází okamžitě, spuštěn ocas
5 Přichází váhavě, spuštěn ocas, poskakuje
6 Nepřichází

B - Následování člověka

Zkoušející vstane a pomalu odchází, přičemž povzbuzuje štěně k následování. Zkoušející se ujistí, že štěně ho vidí odcházet. Láká štěně slovně, čímž přitahuje jeho pozornost. Testuje se tím ochota následování člověka (smečkový instinkt)

1 Okamžité následování, vztyčený ocas, plete se pod nohy, kouše do chodidel
2 Okamžitá následování, vztyčený ocas, kouše do chodidel
3 Okamžité následování, vztyčený ocas
4 Okamžité následování, spuštěn ocas
5 Váhavé následování, spuštěn ocas
6 Nenásleduje, nebo odchází pryč

C - Omezování svobody

Zkoušející si dřepnou, jemně převrátí štěně na záda a přidrží jej lehkým tlakem jedné ruky 30 sekund. Testuje se tím stupeň dominance nebo submisívnosti a schopnost jeho ovládání se v těžkých situacích. (Instinkt obrany nebo útěku)

1 Štěně se prudce vzpírá, meta se, kouše
2 Štěně se prudce vzpírá, meta se
3 Je klidné, vzpírá se, uklidněna s očním kontaktem
4 Nejprve se vzpírá, pak se zklidní
5 nevzpíral se, je bez očního kontaktu
6 nevzpíral se, brání se očnímu kontaktu

D - Společenská dominance

Zkoušející si klekne a štěně postaví, nebo posadí po své levé straně. Jemně hladí jeho hlavu a záda pokud se chování štěněte v činnosti neustálí. Testuje se tím stupeň akceptace společenské dominance člověka. (Smečkový instinkt)

1 Skáče, pošťuchovat tlapkami, kouše, vrčí
2 Skáče, pošťuchovat tlapkami
3 Tuli se k zkoušejícímu a pokouší se mu olizovat tvář
4 kroutí se, líže ruce
5 převrátí se na záda, líže ruky
6 Uteče a nevrátí se

E - Dominance při přenášení

Zkoušející vezme štěně do obou rukou, držíc ho za hrudník dlaněmi nahoru s překříženýma prsty. Jemně jej přenese půl metru nad zemí a drží jej tak 30 vteřin. Testuje se tím stupeň akceptace dominance v době kdy není štěně schopno ovládat svou pozici. (Instinkt obrany nebo útěku)

1 Štěně se prudce vzpírá, pokouší se kousat.
2 Štěně se prudce vzpírá
3 Střídavě se uklidňuje a vzpírá
4 nevzpíral se, je uvolněné
5 nevzpíral se, tělo je mírně ztuhlé
6 nevzpíral se, tělo je zcela ztuhlé

Test pracovních vloh

F - Aportování

Zkoušející si dřepnou vedle štěněte a upoutává jeho pozornost míčkem z papíru.

Když štěně bezpečně jeví zájem o míček, zkoušející ji hodí ne dále než 1m před štěně a vyzývá jej, aby štěně přineslo míček.

Testuje se tím stupeň ochoty štěněte udělat něco pro člověka. Spolu se společenským ukazatelem je to i ukazatel nakolik bude štěně snadno nebo těžko cvičitelné při trénincích. (Lovecký pud)

1 honí předmět, zvedne ho a ihned uteče
2 honí předmět, stojí nad ním, nevrací se
3 honí předmět, zvedne ho a vrací se k zkoušejícímu
4 honí předmět, vrací se bez něho ke zkoušejícímu
5 Začne honit předmět, ale cestou ztrácí zájem
6 nenahání předmět
G - CITLIVOST NA DOTEK

Zkoušející nahmatá tenkou kůži mezi prsty na jedné z předních tlapek štěňátka. Jemně ji stlačuje mezi ukazováčkem a prstem. Tento tlak se postupně zvyšuje přičemž se počítá do 10. Zkoušející přestane s tlakem jakmile štěně se odtahuje, nebo prokazuje nepohodlí. (Nepoužívejte při testování nehty. Vyvíjejte tlak zlehka dokud se nedostaví reakce štěněte.) Testuje se tím stupeň citlivosti na dotek, klíčový při výběru a volbě výcvikových prostředků.

1 Reakce po odpočtu do 8-10
2 Reakce po odpočtu do 6-7
3 Reakce po odpočtu do 5-6
4 Reakce po odpočtu do 2-4
5 Reakce po odpočtu do 2-3

H - CITLIVOST NA ZVUK

Štěně umístěte do středu testovacího prostoru a pomocník stojící mimo prostor vydá ostrý zvuk podobný zabubnovaniu kovové lžíce na dno kovové pánve.

Zkoumá se stupeň citlivosti na zvuk (lovecký pud)

1 poslouchá a lokalizuje zvuk, zaštěká vydá se za zvukem
2 poslouchá a lokalizuje zvuk, zaštěká.
3 poslouchá a lokalizuje zvuk, prokáže zájem a vydá se za zvukem
4 poslouchá a lokalizuje zvuk
5 přikrčí se, couvá, skrývá se
6 Ignoruje zvuk, neprokazuje zájem

I - CITLIVOST NA POHYB

Štěně umístěte do středu testovacího prostoru. Ručníkem uvázaným na šňůrce pošklbávame po zemi půl metru před štěňátkem. Testuje se stupeň zájmu o pohybující se objekt. Sklon honit kolo, děti, veverky ... (Lovecký pud)

1 zahlédne, napadne a kouše
2 zahlédne, štěká, ocas je nahoře
3 Projeví zájem, přichází přezkoumat
4 zahlédne, štěká, ocas má stažený
5 Uteče, skrývá se

J - VYROVNANOST

Otevřeme deštník asi 1,5 m od štěněte a jemně jej položíme na zem.

Testuje reakce štěněte na neznámý objekt. (Instinkt obrany nebo útěku)

1 zahlédne deštník a utíká k němu, bere do tlamičky, nebo kouše
2 zahlédne deštník a přichází k němu se zájmem ho očuchat
3 Kouká a přichází jej prozkoumat
4 Sedne si a kouká, ale nepřichází k němu
5 Utíká od deštníku pryč
6 Neprokazuje žádný zájem

Interpretace výsledků

Převaha bodů 1:

Štěně je extrémně dominantní, průbojné a bude se chtít vždy uplatnit. Umí být agresivní a dá se snadno vyprovokovat k kousání. Jeho dominantní povaha se bude bránit lidskému vedení. Není vhodné do rukou začátečníky a lidi slabé, nesourodých povahy. Štěně má předpoklady se stát dobrým hlídacím a pracovním (policejním) psem. Hodí se do rodiny s dospělými jedinci, kt. již mají zkušenosti se psy.

Převaha bodů 2:

Štěně je dominantní a mající snahu se uplatnit. Může být vyprovokované k kousání, ale při správném vedení ochotně akceptuje člověka jako svého pána. Není vhodné do rukou začátečníky a lidi slabé, nesourodých povahy. Štěně má předpoklady se stát dobrým pracovním a výstavním psem. Hodí se do rodiny s dospělými jedinci, kt. již mají zkušenosti se psy

Převaha bodů 3:

Štěně je přátelské a připraveno pracovat. Ochotně přijímá výcvik a drezuru za různých situací. Je velmi přizpůsobivé a dobře zvládá nástrahy životního prostředí, za předpokladu, že se s ním jedná korektně. Není zcela vhodné do rodin s malými dětmi a rodin starší nebo málo aktivních lidí.

Převaha bodů 4:

Štěně je snadno ovladatelné a přizpůsobivé. Díky submisivní (podřízené) povaze bude vždy hledět na člověka jako svého pána. Toto štěně je jednoduché vychovávat a cvičit, je spolehlivé k dětem. I když není dostatečně sebevědomé je velmi příjemným domácím mazlíčkům. Je méně vhodné pro práci jako štěně s převahou bodů 3, ale jeho projevy jsou něžné a milující.

Převaha bodů 5:

Štěně je mimořádně submisivní, nemá dostatek sebedůvěry. Je velmi vázané na svého pána a vyžaduje jeho neustálou společnost a povzbuzení. Pokud se s tímto štěnětem bude zacházet nekorektně, vyroste z něj velmi plachý a bázlivý pes.

Proto se nejvíce hodí k starším lidem, lidem nemocným a lidem s nenáročnými požadavky a ustáleným životním stylem.

Převaha bodů 6:

Štěně je samostatné a nezávislé na člověku. Vyroste z něj pes, kt. nedokáže milovat a být oddané člověku. Nevyžaduje jeho společnost. V zásadě je při vhodné socializaci vzácností vidět takového psa, avšak existuje několik plemen, kt. byly vyšlechtěny právě k těmto vlastnostem (Basenži, nebo některé severská plemena) kde se vyžaduje určitý stupeň nezávislosti. Pořízením si takového psa je nutné přijmout kompromis a smířit se s tím, že pes nikdy nebude silně vázáno k panu.

* Většině majitelů bude nejvíce vyhovovat štěně hodnocené body 3-4.

Štěně hodnocené body 1-2 vyžaduje zkušeného majitele, kt. bude schopen nejlépe využít jeho pracovní potenciál.Podmínky za kterých se provádí Puppy Aptitude Test (PAT):

Ideální termín pro testování štěňat je 7. týden, pokud možno přesně 49.deň.

Při 6. týdnu a dříve není ještě nervová soustava zcela vyvinuta. Pokud je zkouška mezi 8-10 týdnem, údaje mohou být zkreslené z důvodu, že štěně prochází přirozeným vývojových stadiích strachu a proto je nutné k testům přistupovat opatrně. (Nevyděsit jej)

Štěňata se testují jednotlivě, bez přítomnosti sourozenců, v prostoru, který je nerozptyluje a neodvádí pozornost. (Veranda, garáž, obývací pokoj, dvůr nebo cokoliv)

Štěňata mají být testovány před krmením, tehdy když jsou živé a hravé a nikoliv v den očkování či odčervení.

Je nutné zachovat jednotný přístup při testování všech štěňat ve vrhu. Je vhodné střídat mírně stresující prvky testu a fázemi neutrálními a uvolnění u všech štěňat stejně se zachováním nestrannosti.

Aby se zamezilo zkreslení výsledků při testování, je vhodné, aby štěňata nebyla testována chovatelem, ale někým koho štěňata neznají. (Přítel chovatele, nebo jeden z nabyvatelů štěňat se může bez problémů naučit testovat štěňata.)

- Zpracovala Monika Tušanová © 2004 -


zpět