Něco pro zasmání !

22. listopadu 2012
SEKCE: Rhodeský ridgeback / O plemeni Rhodesian Ridgeback
JAK ROZEZNAT PEJSKAŘE OD NEPEJSKAŘEZatímco nepejskař je vždy upravený, čistý a přeskakuje případné psí exkrementy štítivě na chodníku, pejskař má v období bahna a nepřízně počasí obtištěné tlapky na různých částech těla. Jeho oděv zdobí chlupy jeho miláčka, někdy je vše dodekorováno zaschlou slinou. Pejskař exkrement na chodníku ohodnotí znaleckým pohledem, protože hned ví, jak byl neznámý pes k...rmen, jestli nemá zdravotní obtíže a v případě přistání v exkrementu nezahazuje boty a nejde dál bos, nýbrž botu někde na příhodném místě opucuje, ale většinou ani nenadává. Ví, že šlápnout do psího exkrementu přináší štěstí.

Zatímco kapsy oděvu nepejskaře jsou čisté, pejskař vytahující kapesník, vysype něco pamlsků, pytlík na případný exkrement a často vypadne i aportek, kartáč nebo tabletka na odčervení. Kapesník většinou používá pejskař i pes.

Auto nepejskaře je...
Podrobnosti

Charakteristika Rhodeskéko ridgebacka

Obliba rhodeského ridgebacka v poslední době neustále vzrůstá. Mnoho lidí je přitahováno zvláštním poznávacím znakem plemene, ridgem. Je to hřeben srsti uprostřed zad rostoucí směrem k hlavě. Zde se chlupy otáčejí a rostou normálním směrem, u vrcholu ridge tvoří dvě "korunky" víry v srsti.
Rhodeští ridgebackové jsou vysoce inteligentní psi schopní řešit problémy a nadaní dlouhou pamětí. Jsou mimořádně oddaní své rodině a nemusíte je cvičit na obranu.
Podrobnosti

Povaha Rhodeského ridgebacka

* Pes má krásu bez ješitnosti
* sílu bez krutosti
* lidské vlastnosti bez lidských chyb


Základní povahové rysy každého plemene vycházejí z jeho původních kořenů a z toho, k čemu bylo vyšlechtěno. Rhodéský ridgeback je přírodní plemeno, které vznikalo průběhem času v Africe, a šlechtěno bylo k ochraně majetku i života a k pomoci při zajišťování obživy člověka. Při nahánění zvěře se rhodéský ridgeback musel umět sám a rychle rozhodovat, dokázal vydržet pracovat v horku bez vody, dosahovat vysokých rychlostí po tvrdé zemi africké savany i po rozmoklých pahorcích v době dešťů, umět si poradit s hady, štíry, hmyzem. Chránit člověka, jeho dům a jeho děti.

Za těchto podmínek se tvořila ridgebackova povaha. Stále má velmi blízko k přírodě, miluje svobodný a nespoutaný pohyb. Nejvýraznějším znakem plemene je jeho vysoká inteligence, srdečnost a rozvážnost. V mládí je velmi energický, ale dospíváním se stává klidnější, je poslušný, a po třetím roce věku také někdy až lenivý. Je oddaný a velmi lne ke svému pánovi a k celé rodině, je ideálním společníkem do rodiny díky své touze po lidské pozornosti. Ochotně se přizpůsobí daným podmínkám, má citlivou povahu, je vnímavý, věrný a mimořádně čistotný, ale rád předvede i své lovecké vlohy. Ridgeback je smečkový pes a protože jen málokterý má dnes to štěstí žít ve společenství dalších ridgebacků, nahrazuje mu původní smečku smečka lidská, rodina, a považuje se za jejího plnoprávného člena. Při výchově je třeba mít na paměti, že vůdcem této smečky nemůže být pes. Ridgeback miluje svého pána, rád se "svých" lidí dotýká, sdílí jejich radost i smutek. Má dokonalou schopnost vcítit se do nálady, odhadovat a předvídat případné problémy v rodině. Ridgeback je vyloženě rodinně založený pes, proto nerad zůstává dlouho sám. Potřebuje stálý kontakt s pánem a váží si ho, což dokáže dát velice dobře najevo. Protože má rád děti, dokáže tolerantně odolávat i drobným ústrkům z jejich strany. Je ale vhodné děti poučit, aby nezneužívaly jeho dobroty.

Rhodéský ridgeback je povahou velice citlivý a jemný. Když je třeba, umí být velice temperamentní. Ridgeback má v sobě výrazný instinkt ostražitosti a ochrany, k čemuž nemusí být vychovávaný ani cvičený. V případě ohrožení své rodiny je ochoten položit za jejich obranu i vlastní život. Jako přírodní plemeno má ridgeback instinkt vycítit nebezpečí, na signály o nebezpečí, které jsou mimo lidské meze, reaguje díky svému původu jako šelma. Slepá poslušnost je tomuto plemeni cizí - ridgeback není otrok, ale partner člověka. Pro ridgebacky je typická silná vůle a velice dobrá paměť. Pamatuje si slušné zacházení i případné ústrky. Je velice citlivý na změny a na ty špatné nezapomíná nikdy. Každé nečestné chování cítí jako velikou křivdu a dlouho ji musí člověk napravovat. K cizím lidem se chová rezervovaně, ovšem bez známek plachosti nebo agrese. Jen málokdy štěká. Rhodéský ridgeback je družný a potřebuje se seznámit již velmi brzy s dalšími psy a jinými zvířaty.

Ani dnes však není ridgeback jen domácí mazlíček. Často se využívá k lovu i ochraně farem nebo jako armádní, policejní, sanitární a záchranářský pes. S loveckými schopnostmi ridgebacka se těsně pojí odvaha. Rozhodně to není pes, který se hlava nehlava vrhá do nebezpečí, naopak - snaží se mu vyhnout. Přirozeným chováním ridgebacka je ustoupit dozadu a okamžitě se vynořit ze strany. Ustoupí vždy jen tolik, aby si byl jistý, že se pohybuje mimo rámec bezprostředního ohrožení. Ridgeback se potom pohybuje v polokruzích (pro plemeno typických) směrem kupředu, stále připravený se kdykoliv stáhnout zpět i do strany a pak se přiblížit zezadu nebo z jiného úhlu. Naopak přímá cesta k nepříteli je pro plemeno netypická. Jde o velmi dobré psy vhodné na ochranu a se značnou sebedůvěrou.

Výraznou vlastností rhodéského ridgebacka je jeho silná touha po osobním pohodlí. Rád leží na slunci nebo u kamen a pozoruje okolí. Protože nesnáší zimu, nevynucuje si vycházky. Je třeba ho teple obléci a přemluvit ho k vyvenčení venku, protože by jinak svou potřebu vykonal v teple domova. S postupujícím věkem se rád stává 'gaučovým psem'.

Rhodéský ridgeback je tedy inteligentní, samostatný pes, někdy tvrdohlavý. Pokud se mu v mládí, kdy je nejvíce temperamentní, dostane dostatek pohybu, je soužití ridgebacka s člověkem bez problémů. Nikdy nevyhledává konflikty, ovšem v případě, že je donucen jim čelit, se nebojí. Chrání velice dobře člověka a jeho majetek, ale potencionálního vetřelce nenapadne, pokud nemá opravdu pádný důvod. Je ideálním hlídacím psem v evropských podmínkách. Je naprosto nevhodný do kotce i do boudy. Uzavřít rhodéského ridgebacka do klece znamená zlomit jeho povahu.
Podrobnosti