Přijde čas, kdy bude zločin na zvířeti trestán stejně, jako zločin na člověku (Leonardo da Vinci).

Vzhledem k tomu, že celkový počet RR v naší zemí je stále větší a rozrůstá se i počet chovatelů bylo by velice aktuální začít se zajímat o etiku chovu a zákony naší země, které upravují (snaží se upravovat) vztahy mezi lidmi a zvířaty.

Co je to etika?

Etika je nauka o mravnosti nebo-li pravidlech mravního chování, nebo-li o mravních zásadách (naučný slovník).O etice chovu se hodně mluví a v podstatě jsou základní pravidla zakotvena všeobecně ve všech chovatelských řádech. Ale bohužel ne všechna.Pro nás jako chovatele a majitele Rhodéských ridgebacků znamená, že je neetické:
1. chovat RR v izolaci,
2. chov RR ve špatných hygienických podmínkách,
3. chov RR pouze za účelem komerčním,
4. učit RR agresivitě vůči lidem,
5. ponechat na živu štěňata, která vykazují zjevně známky nevyléčitelné nemoci, znetvoření apod.,
6. nedostatečná výživa štěňat,
7. nakrývat fenu dříve než ve věku 22 měsíců,
8. usmrtit RR s úmyslem se ho zbavit nebo vyhnat,
9. použít RR k pokusům,
10. zacházet s RR způsobem, který vyvolává utrpení,
11. vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů,
12. souhlasit s prováděním chirurgických zákonů na RR za účelem změny vzhledu,
13. souhlasit s nepřiměřenou bolestí při veterinárních zákrocích.

Zákon na ochranu zvířat§ 5
1. Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře
2. Důvodem k usmrcení je:
1. slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění,       genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,
2. regulace populace hosp. zvířat, pokusných zvířat, zvířat v zájmových chovech, zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat.Komentář:regulací počtu se nemyslí usmrtit štěně jen proto, že má odchylku od standardu, nebo, že si chovatel myslí, že je toho na něho moc, či že neprodá více štěňat. V tom případě nemá vůbec nechat fenu zabřeznout. Je to tak prosté. Či-li pokud budeme chtít regulovat počet narozených RR, začneme regulací počtu vrhů fen (omezením).§ 131. Je zakázáno chovat zvířata v zájmových chovech, jestliže chovatel nebo občan vytvořil takové podmínky chovu, že v dalších generacích zvířat na základě dědičnosti budou zvířatům chybět části těla nebo orgány nebo budou-li orgány zvířat funkčně nezpůsobilé anebo znetvořené.Komentář:Až uvidíte štěně s těžkou dysplazii kloubů, které má naději se dožít maximálně 3 let a to ještě za velkého utrpení, vzpomeňte si, že existuje zákon, který takový chov zakazuje.