VÝCVIK PSA RADY A ZKUŠENOSTI

1. Přivolání psa

Tento cvik patří mezi ty nejdůležitější. S učením začínáme hned po odebrání štěněte od chovatele. Cvičíme ho kdekoliv,na procházce i doma. Používáme povelu 'Ke mně'. Nezapomeňte psa vždy výrazně pochválit a odměnit pamlskem.Psa chvalte a odměňujte po každém příchodu i když ze začátku nepřichází ještě podle vašich představ. Až teprve po delší době, když sledujete, že pejsek na přivolání již dobře a rychle reaguje, můžete pamlsky občas vynechávat, ale úplně je ještě neodbourávejte. S pochvalou však nepřestávejte. Když k vám pes na zavolání nechce přijít, nikdy ho nehoňte, vždy utíkejte směrem od psa. Můžete se mu třeba schovat za strom, on si dá příště pozor, aby vás neztratil. Pokud si váš pes hraje s ostatními psy, zkoušejte ho i v tomto případě přivolat, vždy ho odměňte a hned ho zase propusťte, ať si jde dál hrát. Vždy pamatujte na to, že velká chyba u nácviku přivolání je, když psa po každém přivolání okamžitě připnete na vodítko. Po takovémto jednání se stává, že pes reaguje na přivolání s neochotou, pomalu,přichází až po několikátém zavolání, nebo vůbec nechce přijít, drží si od vás pár metrů odstup a vy ho nemůžete přivolat. Toto se může stát i u psa, který již cvik přivolání dobře zvládal. Důvodem je většinou již předem popsané přivolávání pouze za příčinou připnutí psa na vodítko, a tím také konec volnosti pro psa. Takový pes potom reaguje tímto způsobem, často se i nejprve ohlíží po příčině proč ho voláte, zda na obzoru není jiný pes, nebo jiný důvod vašeho přivolání. Odbourat tento nešvar můžete jenom častým přivoláním bez jakékoliv příčiny, jen tak cvičně nezapomenout psa chválit a odměňovat pamlskem a dát mu hned volnost. Jen tak docílíte toho, že pes na každé zavolání zareaguje rychle a poběží k vám okamžitě a nejkratší cestou. Nikdy psa netrestejte, když k vám hned nepřijde, příště by už vůbec nemusel přijít. Pamatoval by si vaší špatnou reakci na jeho pozdní příchod a ze strachu před trestem zvolí raději odstup než trest.Většinou se to projevuje bázlivostí psa přijít ke svému pánovi. Pomůckou při přivolání neposlušného psa může být asi tak 15 m dlouhá šňůra. Psovi jí připnete za obojek a dáte mu volno. Po povelu 'Ke mně' jestliže pes nereaguje, musí následovat razantní škubnutí za šňůru, popřípadě přitáhnutí psa k sobě. Na psa však mluvte klidným hlasem, chvalte ho, jako by k vám šel on sám, bez jakékoliv vaší pomoci.Takto opakujte několikrát. Někdy je nutné pouštět psa na takto dlouhém vodítku i několik týdnů, než docílíte požadovaného výsledku. Každý pes má jinou povahu a také tady platí to, že výsledek může být u každého psa dosažen za různou dobu, ale také se stává, že na nějakého psa toto neplatí vůbec, po připnutí dlouhé šňůry nereaguje na volnost , pokud však odepnete šňůru okamžitě odběhne, cítí volnost a opět nechce přijít. Tady nezbývá nic jiného než se vrátit k základnímu přivolání jako u malého štěněte, to znamená, často přivolávat chválit a odměňovat. Chce to trpělivost, čas a vyvarovat se emocí. Jestliže nemáte zrovna dobrý den, raději zanechte cvičení na jindy. U všech cviků platí jedno zásadní pravidlo a tím je cvičit se psem v klidu. Jestliže chcete aby vás pes poslouchal a zhlížel k vám jako k vůdci smečky musíte mu ukázat, že jste správným vůdcem. Vůdce smečky v přírodě nemusí být vždy ten nejsilnější, ale ten nejchytřejší, tak je tomu ostatně u vlčí smečky. Pes bere svou lidskou rodinu jako svou psí smečku.

2. Chůze u nohy
Pes chodí u levé nohy psovoda, pokud nejde o psa lovecky vedeného. Základem učení chůze u nohy je vodítko držené v pravé ruce, prověšené. To znamená že pes má vůli. Mnoho psovodů dělá velkou a zásadní chybu při tomto cviku a to tu, že vodítko sice drží v správně v pravé ruce, ale levou rukou přidržuje vodítkem psa u nohy a tím vlastně má psa v neustálém tahu. Po takovémto vodění vás bude za chvíli bolet ruka a psa nic nenaučíte. Pamatujte si,že levá ruka při všech cvicích slouží k pomoci psu udělat výkon dobře a přesně. Používáme jí ke srovnávání psa a k chválení. Při tomto cviku nám levá ruka pomáhá k vrácení psa k noze.To znamená: Pes je u levé nohy, vodítko drží psovod mírně prověšené v pravé ruce. Povelem 'K noze' vyjdeme se psem, pes se dá většinou okamžitě do tahu v tomto případě musíte zareagovat okamžitým opětným zavelením 'K noze' v případě neuposlechnutí uchopte levou rukou vodítko a prudce s ním škubněte směrem do zadu, takže se pes vrátí zpět k vaší noze. Toto je nutné opakovat několikráte a je nutné mít pro tento cvik řetízkový obojek který není připnut na stahovák.Kožený obojek by psovi nedělal žádný problém a cvik by nedosahoval vyžadovaný efekt. Pamatujte, že před škubnutím musí zaznít nejdříve váš zřetelný povel a poté v případě neuposlechnutí teprve následuje razantní škubnutí. Psovi se škubání nebude líbit, což je účel tohoto cviku, pes vás přestane tahat a na povel 'K noze' bude chodit volně u nohy. Někteří psovodi si stěžují, že pes s vodítkem táhne a bez něj jde krásně u nohy. Toto je příklad nezvládnutí psa při chůzi s vodítkem, bývá to většinou již zmíněné přidržování psa levou rukou za vodítko . Pes je totiž na vodítku u takového přístupu vodění v neustálém tahu, on si to neuvědomuje, že je to tak špatně, naopak vás chce vést, takže mu to nepřipadá nesprávné. A když je odpoután od vás vodítkem tak nemá s vámi spojení a tudíž vám jde u nohy a už netáhne. Z toho vyplývá, že pes potřebuje vysvětlit a to od vás, že jeho tahání - vodění, není žádoucí. A nejrychlejším vysvětlením je neustálé škubání se psem zpět k noze. Zase tu platí jako u všech cviků, chválení za dobré provedení a trpělivost ze strany psovoda. Ostnaté obojky, nebo přepnuté obojky na stahovák nepovažuji při tomto nácviku za vhodné. Psu postačí zpětné škubnutí s tlakem na krk od řetízku normálně zapnutého. Ostnatý obojek slouží spíše k odbourávání hrubých návyků psa, jako jsou napadání jiných psů a s tím spojená nezvládnutelnost.

3. Sedni, lehni, vstaň
Cvik 'Sedni' Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte ' jméno psa + sedni ' levou rukou popřípadě pomáháte psovi se sednutím pravou rukou pomáhám psovi vodítkem mírným tahem směrem nahoru.V pravé ruce můžete držet pamlsek nad psí hlavou, tímto většinou nenásilně docílíte, že pes si sedne sám. Po každém zdařeném posazení psa pochvalte a odměňte i když jste mu pomohli. Cvik 'Lehni ' Pes sedí u levé nohy psovoda , zavelíte ' jméno psa + lehni ' pravou rukou můžu psovi pomoc a to buď stáhnutím dolů psa za obojek, nebo podtržení nohou, ale já uznávám a mám vyzkoušen způsob velice účinný, který platil zatím na všechny psy co znám. Pravou rukou psovi nabídnu pamlsek, tím způsobem, že mu ho podávám v ruce. Předkládám mu ho směrem od jeho tlamy k zemi, každý pes si většinou sám z polohy sedni sám lehnul aniž by si to uvědomil.Tato metoda je nenásilná a po častém opakování a chválení pes cvik brzy zvládá bez jakéhokoliv násilí a tahání psa k zemi. Cvik ' Vstaň ' Pes sedí, nebo leží u nohy psovoda,zavelíte ' jméno psa + vstaň '. V začátcích učení tohoto cviku pomožte psovi pokrčením pravé nohy jako by jste chtěli vykročit, pes si bude myslet, že se odchází a automaticky vstane. Vy ale zůstanete stát a levou rukou usměrníte psa pod levým bokem a setrváte se psem v této poloze. Pochválíte psa a odměníte pamlskem i když cvik neudělá ještě sám. Pro všechny cviky poslušnosti platí tyto pravidla: Psa chválíme i v případě, že cvik neprovedl sám a vy jste ho museli srovnávat a pomáhat mu. Pes nejrychleji cvik pochopí v tom případě, když mu jeho pán pomůže se cvikem a v poloze, která je žádoucí pro daný cvik psa chválí a odměňuje.Tak pes nejrychleji pochopí co se vlastně po něm chce. Správně vedený pes potom cvičí s radostí . Se psem necvičte denně příliš dlouho, stačí půl hodinky s tím, že mezi cviky si budete se psem hrát s míčkem, nebo peškem. Jsou to oblíbené pomůcky při cvičení se psem, neboť pes si zvykne na to, že bude-li poslouchat dostane za chvíli míček a páníček si s ním pohraje, takže vlastně celý výcvik bere jako hru a cvičí pak s chutí i když s dospíváním psa přidáváte více cviků. 4. Obraty na místěPes sedí u levé nohy, vodítko má psovod v pravé ruce mírně prověšené.Levou ruku bude používat při obratech na upravování psa .Psovod si před začátkem tohoto cviku musí rozmyslet zda bude používat styl obratů německý nebo český. Německý je ten, že pes vás při obratu , Čelem v zad ' obchází doprava a předsedne zpět k levé noze, zatímco v českém stylu pes vlastně zůstává na stejné pozici jenom zadek psa se otáčí po směru o 180deg;stupňů vlevo k noze psovoda. Psovod se v obou případech otáčí do levé strany. Jestli-že zvolíte jakýkoliv styl používejte stejný při obratech za pochodu. Německý styl je v dnešní době nejvíce používaný, neboť je pro psa lépe zvládnutelný. ' Vpravo v bok ' Pes sedí u levé nohy psovoda , zavelíte psovi ' K noze ' a otočíte se doprava, psa si stáhnete k pravé straně za vodítko a levou rukou ho srovnáte a posadíte k noze. Pochválíte a odměníte pamlskem.I když cvik pes neudělá sám, ale s vaší pomocí pochvalte ho jako by to sám udělal, jen tak pes rychleji pochopí co vlastně po něm chcete.' Vlevo v bok ' Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte ' K noze ' a otočíte se na místě do leva psa si při tom hned levou rukou srovnávejte k noze, netahejte ho však za slabiny, nebo chlupy při špatném předsednutí. Docílili by jste tak akorát špatné reakce psa a pes by pak na vaší ruku, která by se objevila u jeho boku reagoval chňapáním po ní. Po srovnání psa opět pochválíme a odměníme pamlskem. ' Čelem vzad - německý styl ' Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte ' K noze ' a otočíte se směrem do leva o 180 stupňů přitom si přendáte v rukách vodítko tak, aby jste si psa vlastně převáděli na druhou stranu.Takže to vypadá tak, že vy se točíte do leva a pes vás obchází zprava a řadí se vám k levé noze. ' Čelem vzad - český styl ' Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte ' K noze ' otáčíte se o 180 stupňů do leva a současně pomáháte psu levou rukou s jeho otočením po levé straně.Pes se musí v tomto případě otáčet s vámi do leva. Při těchto cvicích platí vojenské obraty pro psovoda . Je dobré si obraty vyzkoušet nejprve bez psa, aby jste svou nepřesností nepletli psa.

5. Obraty za pochodu
Pes chodí u levé nohy psovoda a na odbočení psovoda do leva nebo doprava reaguje zařazením se do směru, tak aby byl stále u nohy psovoda. Psovod psovi zavelením povelu 'k noze', tím dává psovi na vědomí, že se změní směr chůze a dále mu pomáhá levou rukou, kterou si psa usměrňuje - rovná. Čelem vzad podle německého stylu se dělá stejným způsobem jako na místě s tím rozdílem, že u toho jdete. To znamená, dáte psovi povel ' k noze ' otočíte se vzad o 180 stupňů za pochodu a při tom si přendáte vodítko za zády a zároveň si tím převádíte psa. Vypadá to tak, že vy se točíte do leva a pes vás obíhá z pravé strany a zařazuje se vám k noze. Čelem vzad podle českého stylu se dělá stejným způsobem jako na místě, s tím rozdílem že u toho pochodujete, musíte však dávat pozor aby jste o psa nezakopli, pomáhejte psovi levou rukou, aby se současně s vámi otočil o 180 stupňů po levé straně. 6. AportováníTento cvik většina psů velice baví již od štěněčího věku a v tomto věku to chce také podchytit a se štěnětem si hrát a připravovat ho na aport pozdější což je přinesení aportovací činky. Hodně psů také rádo běží pro hozený míček, ale už ho pánovi nechce přinést. V tomto případě je nejlepší míček na provázku a ve chvíli, kdy je pes s míčkem v blízkosti vás, uchopte za provázek a tahejte se psem o míček, potom zavelte psovi ' pusť ' a odeberte mu ho z tlamy a opět mu ho hoďte.Takto opakujte několikrát každý den, některý pes nosí míček pánovi sám, protože chce, aby mu ho pán házel, jiný pes zase nechce předat míček, protože to bere jako svou kořist a vám jí nechce předat. Říká se že pokud je pes dobrý aportér a předává vám aporty máte u veškerých cviků poslušnosti z poloviny ušetřenou práci, neboť můžete navázat cviky poslušnosti na hru s míčkem a tak si vlastně neustále se psem hrajete a jeho pak cvičení baví. Já osobně používám míček při výcviku i u dospělých psů a od aportu ho odděluji jako hračku. To znamená míček dostane pes za odměnu a nemusí mi ho předpisově přinést s předsednutím, ale pokud chci po psovi klasický aport, který potřebuji naučit psa na zkoušky používám klasickou dřevěnou činku, kterou psovi dávám pouze k aportováním a pes si s ní nesmí hrát. Jestli-že mi aportovací činku dobře přinese, potom mu za odměnu hodím míček, který mu za odměnu chvíli nechám a po přivolání si s ním pohraji, odeberu a můžu pokračovat s dalším cvikem aniž bych narušila cvičení. Základy pro aport s činkou dle zkoušek - pes sedí u levé nohy odpoutaný z vodítka, psovod odhodí činku před sebe do vzdálenosti asi 10 metrů a až po dopadu činky na zem dává po chvíli psu povel ' Aport'. Pes nesmí vyběhnout dříve než mu zavelíte. Ze začátku psa přidržujte za obojek. Pes musí aport přinést k vám okamžitě, přímou nejkratší cestou s předsednutím před vás. Aport při tom stále drží v mordě a nepřekusuje ho. Na povel ' Pusť' aport odebíráme psovi . Pes aport pouští a vy dáváte další povel ' K noze ' pes se zařadí k levé noze. Takto by měl vypadat aport psa připraveného složit zkoušky z výkonu. Jak naučit psa aportovat ? Udat psovi pravidlo míček je hračka o kterou se s pánem může tahat, v pokročilejším věku psa i ten na pokyn odevzdá.U mladšího psa spíše odebíráme míček za již zmíněnou šňůrku. Aportovací činka je pracovní aport, se kterým si pes nesmí hrát. Většinou, když začínáte s aportováním činky, tak jí nechce pes přinášet, dáme si psa na dlouhé vodítko - a uděláme si aport, dle již popsaného popisu, dle zkoušek s tím, že psa vyšleme pro aport na dlouhém vodítku po uchopení aportu psem, okamžitě velíme psovy 'ke mně ' a pokud nejde k vám škubnete za vodítko a opakujete povel. Popřípadě si psa přitáhnete. Může se stát, že pes po škubnutí aport pustí na zem a už o něj nejeví zájem. Potom můžete vyzkoušet další metodu.Vzít si psa na asi 3 m dlouhé vodítko a po vyhození činky na povel ' aport ' běžíte pro aport se psem. Pokud aport pes uchopí, chvalte ho a couvejte před psem pár metrů dokud vidíte, že pes je schopný aport udržet v mordě.Toto se dělá i u psů kteří nejeví o aport zájem. Začíná se vlastně cvičit hrou, ale nenechá se psovi činka okusovat. Pokud pes nechce činku nosit ani v tomto případě a neustále jí pouští na zem, nezbývá nic jiného než přejít na nošení činky na vodítku na rozkaz psovoda. A to znamená, že přísně poručíte psovi aby si vzal činku do mordy a pobíháte sním upoutaným na vodítku po prostoru určeném k cvičení.Po chvíli přeběhnete před něj a posadíte ho před sebe, odeberete mu aport a výrazně ho pochválíte.Za krátkou dobu pes pochopí co od něj chcete a i když neměl zájem o aport bude vám aport přinášet, když ne z radosti, tak alespoň z povinnosti. Nikdy necvičte se psem žádný cvik příliš dlouho, obměňujte cviky a vkládejte mezi ně hru s míčkem. Psa by jste brzy otrávili. Každý cvik, ale ukončete správným provedením, třeba s vaší pomocí. Řiďte se pravidlem , V nejlepším přestat '.

7. Odložení
Psovi dáme povel ' lehni ' pomocný pokyn je dát psovi před odchodem před čumák dlaň ruky. Je to mimika používaná ve smečce a srozumitelná pro psa, že má zůstat. Samozřejmě, že hned neposlechne a já tudíž neodejdu od psa na 15 metrů ,ale za začátku odejdu od psa třeba jen na 2 m a to tím, že opakuji v klidu a táhle povel zůstaň a couvám od psa, po krátké chvíli se vracím ke psu pochválím ho a odměním pamlskem a dám psovi volno. Postupně prodlužujte jak vzdálenost tak i dobu odložení. Pokud pes opustí místo ihned běžte ke psu, dejte ho zpět na místo, kde měl ležet, zopakujte povel přísněji položte psa dotkněte se opět čumáku a odejděte od psa, ale však na kratší vzdálenost než před tím. Po chvíli jděte ke psu a pochvalte ho jako by celý cvik zvládnul on sám dobře bez vašeho předešlého pokárání. Pokud pes při odložení odebíhá, od vás, buď za jinými psy nebo jinou činností, můžete použít na upřesnění povelu upoutáním psa na stopovací šňůru a při případném vstání psa škubnete se psem a velíte zůstaň.

8. Chůze po kladině
S chůzí po kladině, ne žebříku, můžeme začít již se štěnětem. Začínáme tím, že si stoupneme před kladinu se psem posazeným u levé nohy zavelíme psovy ' vpřed ' a současně jdeme podle kladiny se psem. Na konci kladiny si opět psa posadíme k noze. U začínajících psů postupujeme takto: pravou rukou uchopím psa za obojek a levou ruku dám psovi pod břicho a to ze strany ode mně, ne obráceně. Bude to vypadat tak, že pokud bude pes už na kladině ve výšce a v úrovni vašich ramen tak to vypadá jako by jste si psa nadhodili na rameno. Z takto podepřeným psem přejděte kladinu, při tom ho uklidňujte a chvalte. Ze začátku vlastně spíše psa přenášíte. Pes si takto nejlépe zvykne na výšku, protože cítí vaší oporu a nemůže vám při tom spadnout. Pád psa je nežádoucí. Buď si pes ublíží a poté se kladiny bojí a nebo se naučí z kladiny seskakovat což se špatně odnaučuje a je to nežádoucí pro vykonávání cviku při zkouškách. Chůzi po kladině s postraními žebříky učíme psa dospělého, až je pes dostatečně klidný a zvládá v klidu a bez problémů kladinu s postraními prkny. Začínáme u žebříku malého, psovi pomáháme umístnit tlapky na stupadla a v klidu takto pokračujeme až je pes na kladině. Na zpáteční cestě dáváme pozor aby pes neseskakoval, nejen že by si mohl ublížit, zvrátit, nebo zlomit si packu, ale je to nežádoucí při zkouškách. Až když pes zvládne bez neklidu malý žebřík můžete psa pustit na žebřík velký, kde už pes musí ve vrchní části žebříku spoléhat sám na sebe, neboť psovod na něj nedosáhne, tudíž mu nemůže pomoci.