Bavorský Erb / Cendy Ell  / Reportáže a články  / S Bavorským erbem

S Bavorským erbem

23. února 2010
Cendy Ell / Reportáže a články
Proč s Bavorským erbem
Na soutoku řek Volyňky a zlatonosné Otavy vzniklo ze čtyř osad město Strakonice
Středověké dějiny města jsou pevně spojeny s historií strakonického hradu, který založil v první třetině 13. století šlechtický rod Bavorů. První písemné zprávy o Strakonicích jsou datovány do roku 1235. Část hradu darovali Bavoři již v roce 1243 řádu maltézských rytířů.
Tímto letopočtem začala ve Strakonicích sedm století dlouhá etapa jejich místního působení a téměř 150 let dlouhé soužití světské a církevní moci na jednom hradním sídle. Oba jejich znaky - bavorská střela a maltézský kříž - jsou základními symboly dnešního praporu města. Od roku 1402 byl hrad ve vlastnictví řádu
johanitů (maltézských rytířů).
Jméno Bavor I., který byl komorníkem Království českého a správcem Prácheňského kraje, se objevuje na listinách Václava I. z roku 1235.
Roku 1243 věnoval Bavor I. ze Strakonic a jeho manželka Bohuslava
část strakonického hradu řádu johanitů. (Řád byl založen v roce 1048 v období výprav do Svaté země.) Bavor I. umírá kolem roku 1260. Za svého života dostal jako odměnu používat ve svém znaku zavinutou střelu (dnešní erb Bavorů).

Po Bavorovi I. se ujal vlády strakonického panství jeho syn Bavor II. Historici z přelomu století ho nazývají Bavorem Velikým. Bavor II. dosáhl nejvýznamnější hodnosti ze všech členů rodiny, stal se nejvyšším maršálkem Českého království a rod v něm dosáhl vrcholu své moci a významu. Udržoval přízeň k řádu johanitů. Okolo roku 1260 začal budovat stavbu nového hradního paláce a věže, zvané dnes Rumpál. Oženil se s nemanželskou dcerou krále Přemysla Otakara II. Anežkou z Kuenringu
Po Bavoru II. se ujal moci nad Strakonicemi jeho syn Bavor III
Poslední z Bavorů, který se připomíná na strakonickém hradě, je Bavor IV. z blatenské větve Bavorů
Roku 1367 vydal listinu, kterou udělil strakonickým zákupní, purkrechtní právo a zaručil jim, že jejich městské majetky nebudou nikdy přeměřovány a zcizovány, tj., že se jimi už nikdo nebude zabývat a jsou na věčné časy jejich – za stanovené poplatky. Dále udělil městu právo vařit pivo a pořádat výroční trhy. Bavor IV. zemřel kolem roku 1380.
Chovatelská stanice S Bavorským erbem

Chovatelská stanice S Bavorským erbem

zpět